यस दिव्यज्योति माध्यमिक विद्यालय बर्दघाट–२, चिसापानीको शैक्षिक उन्नयन भौतिक विकास, आर्थिक सक्षमता एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा निरन्तर विकास र समृद्धिको लागि सफल रहोस भन्ने शुभेच्छाका साथ निरन्तर अगाडी बढीरहोस् भन्ने कामना अभिव्यक्त गर्दछु ।